SANITET

Dijagnostički centar SKENER pruža uslugu transporta pokretnih, slabo pokretnih i nepokretnih pacijenata do većih medicinskih centara u zemlji i inostransrvu uz lekarsku pratnju ili bez pratnje. Od 16.02.2016. godine ova specijalizovana usluga je dostupna svim građanima koji imaju potrebu za ovakvom uslugom i za ovakvim, udobnim i namenskim vozilom.

Za više detalja o ovoj usluzi i za zakazivanje prevoza +381 64 27 53 445

Sanitetski prevoz igra važnu ulogu u osiguravanju sigurnog i učinkovitog transporta pacijenata do medicinskih ustanova. Dijagnostički centar Skener u Novom Pazaru pruža niz dijagnostičkih usluga, uključujući i snimanje magnetnom rezonancom (MRI) i kompjuterizovanom tomografijom (CT). Za pacijente koji ne mogu samostalno putovati, sanitetski prevoz je idealan način da stignu na svoje preglede.

Sanitetski prevoz omogućuje pacijentima da se osećaju sigurno i udobno tokom putovanja, a takođe pruža adekvatnu medicinsku negu i podršku tokom transporta. Sanitetsko vozilo obično je opremljeno medicinskom opremom i kvalifikovanim medicinskim osobljem koje je obučeno za pružanje osnovne podrške i hitne medicinske pomoći ako je potrebno.

Dijagnostički centar Skener u Novom Pazaru nudi napredne dijagnostičke usluge koje su važne za dijagnostiku i praćenje različitih bolesti. Sanitetski prevoz može biti ključan za pacijente koji žive daleko i koji ne mogu samostalno putovati, što omogućuje pravovremeno lečenje i bržu dijagnostiku.

Uz sanitetski prevoz, pacijenti se mogu osećati sigurno i udobno tokom putovanja do DC Skenera. Medicinsko osoblje i oprema pružaju im potrebnu negu i podršku tokom transporta, a dijagnostičke usluge u centru mogu im pomoći u dobivanju pravovremene dijagnoze i lečenja.